Национална система за състезателна информатика в България

Изпълнители

  • Институт по математика и информатика

  • София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 8

Контакти

  • Емил Келеведжиев

  • keleved@math.bas.bg
    keleved@gmail.com

Восновата на проекта стои създаването на софтуерна система с уеб достъп към архив от задачи, давани на състезания по информатика от национален и международен ранг пред последните 10 и повече години. Системата ще бъде „жив“ архив – всеки желаещ след предварителна регистрация ще може да изпраща свое решение към всяка избрана от него задача и да получава веднага обратна връзка за своя резултат.

Един от основните компоненти в подготовката на състезателите по информатика е решаването на задачи, вече давани на реални състезания. За тази цел комисията за националната олимпиада поддържа от 1998 г. уебсайта Инфос, на който са дадени условията на задачите давани на националните кръгове във вид на текст в пдф файлове. Тази „система“ не дава никаква възможност за обратна връзка и наблюдение на развитието на състезателите, за идентификация и анализ на потенциала на нови участници, което я прави сериозно остаряла спрямо съществуващите съвременни системи.

Основен компонент в тях е възможността за он-лайн решаване на задачите, проверка в реално време на подаваните решения и изграждане на статистика за резултатите на всеки участник. Такива системи постепенно бяха изградени и с тях разполагат на практика всички държави, които бележат сериозни успехи през последните години; с такава система (Мендо), разполага дори Република Северна Македония.

Липсата на подобна система у нас ще започне да се отразява на представянето на нашите състезатели на международните състезания.

Резултат от този проект ще бъде създаването на такава система за Република България, за да можем да запазим успехите отбелязани през годините (5-о място във вечната класация) и да идентифицираме още по-успешно изявените таланти в областта на информатиката в страната. Считаме, че системата ще увеличи участието в националните състезания, тъй като ще предостави качествена възможност за самоподготовка на участници, които нямат възможност за достъп до преподаватели, школи или други способи.

Тя ще помогне на преподавателите в процеса на подготовката на талантливите ученици, тъй като ще им позволи да ги поставят в условия, максимално близи до тези в реално състезание.

1. Модул „Интеграция“ 01.07.2019 – 31.05.2020;

2. Модул „Подаване на решения“ 01.08.2019 – 31.10.2019;

3. Модул „Тестове на решения“ 01.08.2019 – 29.02.2020;

4. Модул „Оценяване“ 01.08.2019 – 30.04.2020;

5. Дейност „Моделиране, въвеждане и тестване на задачи“ 01.10.2019 – 30.04.2020.