Осигуряване на система за провеждане на националните състезания по информатика

Изпълнител

  • Институт по математика и информатика

  • София 1113, ул. „Академик Георги Бончев“, блок 8

Контакти

В резултат от изпълнен проект по „Образование с наука“-2, бе създадена софтуерна система БОС (Българска олимпийска система) за провеждане на състезания по информатика.

Системата вече се използва за провеждане на Националните състезания, а също и за Международни състезания, на които България е домакин. Системата служи и като основно средство за подготовка на състезатели. Така тази система се нарежда измежду няколкото подобни системи в света, като голямото предимство за нас е, че като разработчици имаме възможността за извършване на постоянни промени, добавки и адаптации, което е необходимо поради непрекъснатото развитие в състезателната информатика.

В резултат на настоящия проект от „Образование с наука“-2 бе извършено:

  • Подготовка на системата за нови видове задачи
  • Адаптиране за нови изисквания, появяващи се от Международната олимпиада по информатика,  към която състезанията в България се синхронизират
  • Въвеждане в живия архив на задачите от вече проведени състезания
  • Проведен е семинар за обучение на учителите, които подготвят ученици за състезания, както нови състезатели, които започват обучението си всяка година от възрастовата група 4.-5. клас.

Резултати:

  • От системата се ползват всички, които участват в състезанията по информатика в България, организирани със заповед на МОН: годишно се провеждат три национални турнира по информатика и три кръга на Националната олимпиада по информатика – ориентировъчен брой над 1000 ученици.
  • Системата е  ползвана и за организирания ежегодно в България Международен турнир по информатика, в който участват едни от на най-силните състезатели от света
  • Системата е ползвана и за много други състезания по информатика имащи подборен, регионален или тренировъчен характер. Особено полезна е в школите по региони в страната.