Project Description

Национален етнографски музей към ИЕФЕМ – БАН

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН (ИЕФЕМ–БАН) е национален център за етноложки, фолклористични и културно-антроположки изследвания. Националният етнографски музей е музей за и на хората, на културната идентичност, на връзката между миналото и настоящето, между културата и цивилизацията, изграждащ връзки между българската и чужди култури. Музеят притежава десетки хиляди предмети, отнасящи се до културата на българите в политическите граници на страната и българските общности в чужбина, които опазва, изследва, представя и популяризира. Притежава и скромна колекция от предмети, представящи чужди култури.

Националният етнографски музей предлага на училищата образователни програми, музейни уроци по различни теми, ателиета и работилници, прожекции на документални филми . В музея могат да се провеждат дискусии, четения, викторини, да се организират ученически изложби, срещи с различни изследователи и различни други събития.

В Националния етнографски музей през учебната 2019/ 2020 ще се провеждат следните образователни програми:

По модул „Пътят на човека”

  • Дом/ Семейство и Родова паметАнализира промените в семействата, родовете, жилищната среда от Новото време до днес. Насочен към учебни дисциплини като „История”, „Човек и общество”, „Литература”, „Изкуства”. Насърчава разбирането и стимулира изследователски способности у децата.
  • Цикълът на животаВключва занимания върху жизнения и празничния цикъл на човека от Новото време до днес. Насочен към обучението по учебни дисциплини „История”, „Човек и общество”, „Литература”, „Рисуване”, „Изкуства”.

По модул „Пътешествие във времето”

  • Музей, етнология и експозиции Ще стимулира учениците да създават авторски изложби, да анализират елементи на културно наследство, да разпознават етнографски предмети, да анализират процеси . Ще боравят с понятия – етнос, етническа група. Модулът е в помощ на обучението по „История” и „Човек и общество”, да развие креативното мислене на хора с интереси в областта на изкуството, дизайна, модата.
  • Моден детектив / костюм, накит, мода – образователна програма, която проследява промените в живота на живота на хората с акцент върху облеклото, накитите и модата в различни периоди. Модул, който улеснява разбирането на учебния материал по „История”, „Литература”, „Човек и общество”.

Всички занятия могат да се провеждат в експозициите на музея и в Образователния център и траят по един астрономически час. Учениците ще работят със специално подготвени печатни материали, както и предмети от музейните колекции. Част от заниманията могат да протичат и в училищата, след предварителна консултация и заявка. Модулите включват теоретични и практически занимания за 1-12 клас, адаптирани за различните възрасти на учениците. Програмите улесняват разбирането на процесите в историята и културата, развиват творческите способности на децата и спомагат за формиране на емоционално отношение към културното наследство.

Контакти

Галерия

Свързани новини