Project Description

Национален археологически институт с музей

Колекцията на Националния археологически институт с музей съдържа над 400 000 експоната. Сред тях са емблематични паметници от праисторията, от времето на траките, от периода на Римската империя, както и от Първо и Второ българско царство.

Образователните програми в НАИМ са разработени на достъпно ниво за всяка възрастова група, но в същото време въвеждат децата в академичните понятия и термини.

Чрез неформални методи на преподаване (предметно базирано обучение, учене чрез правене и учене чрез преживяване) и използвайки експонатите от богатата колекция на НАИМ като опорни точки в обучението по Околен свят, Човекът и обществото и История и цивилизации, учениците от 1. до 12. клас ще бъдат въвлечени в тайнствата на Археологията и дебрите на Историята, събуждайки естествената детска любознателност към непознатото и неизследваното.

С помощта на разнообразни активиращи дейности (дискусии, игри, изработка на проект), децата ще затвърждават трайно не само наученото в музея, но и голяма част от преподаденият в училище материал.

Националният археологически институт с музей при БАН работи върху цялостното изследване на материалната и духовната култура на племената и народите, населявали днешните български земи от най-дълбока древност до ХVІІІ в. НАИМ-БАН е национален център и координатор на всички теренни археологически проучвания на територията на България и осъществява научен и методически контрол над тях. Археологическият музей е най-големият в България и със своите експозиции е един от най-важните центрове в страната за популяризиране миналото на днешните български земи. Със своя научен и музеен потенциал НАИМ-БАН е най-голямата научно-изследователска институция за археология в Югоизточна Европа. В настоящия си вид НАИМ-БАН функционира от 1949 г. и се явява продължител на дейността и правоприемник на Отдела за ценности към създадената през 1878-1879 г. библиотека в София, преобразуван в 1892 г. в Народен музей, и Българския археологически институт, образуван през 1921 г. като първи научен институт в България.

Работно време:

Летен период (май-октомври)
10-18 ч.; без почивен ден

Зимен период (ноември-април)
10-17 ч.; почивен ден: понеделник

Националният археологически музей е затворен на 25 декември и 1 януари всяка година.
Работно време на 24 и 31 декември: от 10 до 14 ч.

Контакти

Галерия