Project Description

Национален антропологичен музей към ИЕМПАМ – БАН

Националният антропологичен музей е част от структурата на Института по експериментална морфология, патология и антропология (ИЕМПАМ) към Българска академия на науките.

Музеят е създаден от чл.-кор.проф. Йордан Йорданов и е открит на 21 март 2007 г. Той е и най-новият в системата от музеи към БАН. НАМ се явява продължение на постоянната експозиция „Човекът в миналото”, създадена да популяризира антропологичните изследвания на населението, живяло по нашите земи от неолита до Възраждането, установени чрез изследване на костен материал от археологически разкопки. Проявеният интерес от страна на различни групи и слоеве от българската общественост, както и от чуждестранни специалисти и посетители на България дава основание да се пристъпи към откриването на Национален антрополгичен музей, под ръководството на Института по експериментална морфология, патология и антропология към БАН. Националният антропологичен музей се простира на площ повече от 700 кв.м. Разполага с фоайе, зала за обучение, основна зала, множество малки зали, няколко лабортории и аудитория.

В залите на музея ни ще откриете информация за антропологичните изследвания обхващащи живялото в миналото и съвременно население на България. Ще се запознаете с данни за болестите, оставили следи върху костите, лечебни практики и ритуални действия, свързани с вярата на хората през съответната историческа епоха. Ще имате възможността да получите и визуална представа за образите на хората, населявали днешните български земи от най-дълбока древност до наши дни.

В рамките на програма „Образование с наука“ ще се работи с различни методи – разказ, реконструкция, възпроизвеждане на ситуация, игра, разказване на истории в различен контекст, лабораторни опити и възстановки, ателиета. Освен традиционните методи на обучение програмите на музеите предвиждат и новаторски, които да интегрират информационни и комуникационни технологии в програмите. При различните занятия методите са диференцирани. Използват се игри и упражнения в зависимост от възрастовите групи на учениците.

В Национален антропологичен музей се провеждат образователни програми, разработени за следните възрастови групи – деца от предучилищна възраст, ученици от 1 – 4 клас, 5 – 7 и 8 – 12 клас:

  • „Пътят на човека“ -модулът представя по интересен и достъпен начин най – новите постижения и дискусии върху проблема за произхода на човека. Учениците научават интересни и малко известни факти от биологичен и исторически характер. Запознават се с находищата на костни останки, имащи отношение към разглежданата тема. Представят им се новите методи от различни области на науката (като микробиологията и ДНК – анализа), които са в основата на най-новите открития по този въпрос.
  • „Човешкото тяло“ – тук пред учениците се разкрива една малка „вселена“, най-сложно функциониращия организъм – човешкото тяло. То не спира да изненадва учените със своята механика, функционалност и стройна организация. От клетката през системите до цялостния организъм – човекът е разкрит в музейните уроци, обособени в няколко под теми.
  • Лаборатория „Млад из(следовател)“ тук нашите „изследователи“ ще проведат експеримент, ще направят изследване, и сами ще могат да стигната до отговорите на поставените им задачи.

НАМ е под номер 66б в списъка на 100-те Национални туристически обекта на БТС.

Ред за посещения в Национален антропологичен музей

Лятно работно време за посетители: (1 май – 30 септември)
понеделник: 12:00 – 17:00 ч.
вторник – неделя: 09:00 – 17:00 ч.

Зимно работно време за посетители: (1 октомври – 30 април)
понеделник: 12:00 – 17:00 ч.
вторник – събота: 09:00 – 17:00 ч.

Контакти

Галерия

Свързани новини