Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Национална лаборатория по компютърна вирусология при БАН ще проведе специализирано обучение на тема „Вредителски програми (malware)“ в Природо-математическа гимназия „Акад. Сергей Корольов“ – Благоевград на ученици от 11. клас.

Обучението обхваща теми, засягащи основни видове вредителски програми. Запознава се аудиторията с основни понятия в тази област, видове вредителски програми, принцип на работа на анти-вирусните програми, текущото състояние на вредителските програми и тенденциите за развитие.

Лектор: доц. д-р Димитрина Полимирова, НЛКВ – БАН

Go to Top