Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Национална лаборатория по компютърна вирусология при БАН ще проведе специализирано обучение на тема „Вредителски програми (malware)“ в 125. СУ „Боян Пенев“ – гр. София. Предвид обявеното извънредно положение в страната зарази COVID-19 обучението ще се проведе он-лайн на ученици от 10. клас.

Първата част от обучението обхваща теми, засягащи основни видове вредителски програми. В тази част аудиторията се запознава с основни понятия в тази област, видове вредителски програми, текущото състояние на вредителските програми и тенденциите за развитие. Целта на тази лекция е обучаемите да се научат правилно да използват понятията и да разбират тяхното значение.

Втората част от обучението включва практически съвети, които ако участниците спазват ще повишат нивото на сигурност по отношение на работата си с електронна поща и работа в Интернет среда като цяло.

След завършване на обучението, участниците ще знаят:

  • значението на различни вредителски програми и ще могат да ги различават;
  • основни техники за защита от различни вредителски програми;
  • какво да правят, когато получат поща (очаквана или съмнителна);
  • какви действия да предприемат, за да предпазят себе си и устройствата си от външни заплахи.

Лектор: доц. д-р Димитрина Полимирова

Място на провеждане: Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/8200336438?pwd=dXIyOSsrZlJtRG5CZGErOFVYNE9Ydz09

Go to Top