Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Ученическият институт на БАН организира обучителен семинар за малки учебно-изследователски общности (екипи от учител и ученици).

Семинарът ще се проведе на 5 и 6 февруари в София с участието на над 20 учители и 40 ученици от 10 града в страната с интерес към научно-изследователска работа.

Програмата на двудневния семинар включва обучение за изграждане на умения за създаване на научен текст, на комуникационни и презентационни умения и обучение за прилагане на изследователски методи. Сред целите на семинара е да даде възможност на екипите да обменят полезен опит и да поддържат контакти и в бъдеще.

Лектори са проф. Емилия Ченгелова (Институт по философия и социология-БАН), доц. д-р Евгения Сендова (Институт по математика и информатика – БАН), д-р Иглика Мишкова(Национален етнографски музей към Института за етнология и фолклористика – БАН) и доц. д-р Милен Томов (Институт за български език – БАН).

Сред темите, по които работят екипите от ученици и учител са: „Приложение на нанотехнологиите в електрониката и медицината“, „Синдром на разрушената пчелна колония“, „Представи и вярвания,отразени в легенди и ритуали“, „Дрехата като биографичен и родов разказ“, „Генетично разнообразие, филогенетика и еволюция на българската и балканска флора“, „Образованието – право или задължение“, „Творческа лаборатория – Текстът „Георги Марков“.

В рамките на семинара участниците ще посетят Образователния център на Националния етнографски музей на БАН, където ще има беседи по темите Етнография и музей, и Род и памет (родословно дърво).

Обучителният семинар е по проект „Ученически институт на БАН с малки учебно-изследователски общности“, част от програмата „Образование с наука“.

Go to Top