Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Дъгата – оптично и метеорологично явление, свързано с появата в небето на почти непрекъснат спектър на светлината, когато лъчите на слънцето падат върху миниатюрни капки вода в земната атмосфера.

На 22.05.2020 г. (петък) Институтът по оптически материали и технологии при БАН (ИОМТ) ще проведе специализирано онлайн обучение на тема „Магията на светлината“. Обучението ще се проведе на ученици от 7. клас с лектор гл. ас. д-р Наталия Берберова-Бухова.

Предвид обявеното извънредно положение в страната заради COVID-19 обучението ще се проведе дистанционно. За обучението ще се използва платформата Google Meet като всеки участник ще получи индивидуален достъп до компютърната платформа.

Целта на обучението ще бъде участниците да придобият знания за:

  • Основни светлинни процеси и явления – отражение, пречупване, интерференция, дифракция, дисперсия;
  • Основни оптични уреди и елементи;
  • Светлинни явления в природата;
  • Холография и 3D запис на информацията; художествена холография, цифрова холография; Холографски микроскоп, холографски дисплей, холографски принтер.

Учениците ще продължат и във втора част – практическа, която ще се проведе през юни 2020 г. от Лаборатория „Непрекъснати лазери. Холография“ – ИОМТ-БАН.

Целта на втората част на обучението на тема „Запис на холограми“ ще бъде участниците да придобият знания за:

  • как да конструират оптична схема за запис на холограми;
  • запис на холограми в реално време.
Go to Top