В събитието взеха участие много изравнени по качество и перспектива проекти. Журито на конкурса в състав доц. д-р Димитър Младенов, доц. д-р Христо Костадинов, Георги Шарков, доц. д-р Десислава Абаджиева, доц. д-р Юлиан Цанков, и д-р Жеко Найчов определи следните награди, които бяха връчени на лауреатите от инж. Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката:

Голяма награда на конкурса и правото да представят България на ISEF 2020 получават:

  • Димитър Чакъров, 12. клас на МГ „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив, с проект „On a Generalization of Artin’s Conjecture on Primitive Roots in Gaussian Integers“.
  • Иван Златанов, 11. клас на Национална търговско-банкова гимназия, гр. София, с проект „Heimdall: USB mass storage devices threat evaluation using an embedded system“.
  • Виктор Колев „Neural Autonomous Computing Agent for Deep Model-free Reinforcement Learning“.

За най-перспективен проект, което дава правото на участие в Expo Sciences Luxembourg, бе определен Николай Георгиев, 11. клас на СМГ „Паисий Хилендарски“, гр. София, с проект „Отговорниците“ за опаковане на наследствения материал в мъжките полови клетки“.

Партньорите на конкурса връчиха следните награди:

Ученическият институт по математика и информатика награди Емин Арифов (МГ „Акад. Кирил Попов“) и Иван Георгиев (СМГ „Паисий Хилендарски“) с покана за участие на Зимната сесия на УчИМИ, която ще се проведе в Плевен от 24 до 26 януари 2020 г.

Клуб Млади Таланти награди Дейвид Каменов (ПМПГ „Св. Климент Охридски“) и Анна Михалкова (СМГ „Паисий Хилендарски“) с материална премия.

Като конкурс, афилииран към ISEF, юбилейният научен панаир „150 години Българска академия на науките“ връчи и следните спонсорски награди:

  • ASM Materials Education Foundation – Георги Иванов, СМГ „Паисий Хилендарски“
  • USAID – Анна Михалкова, СМГ „Паисий Хилендарски“
  • Society for In Vitro Biology – Николай Георгиев, СМГ „Паисий Хилендарски“
  • Ricoh – Никола Стайков, СМГ „Паисий Хилендарски“
  • Yale Science and Engineering Association – Никола Стайков, СМГ „Паисий Хилендарски“
  • ΜΑΘ – Димитър Чакъров, МГ „Акад. Кирил Попов“

Институтът за литература към Българската академия на науките награди всички участници в Юбилейния панаир с книги, свързани с иновации в образованието.