На 27 ноември 2021 г., събота, ще се проведе поредното, двадесет и първо издание на състезанието „VIVA математика с компютър“.

„VIVA математика с компютър“ е състезание по математика за ученици от 3. до 12. клас.

Състезанието се провежда онлайн, като всеки участник сам избира мястото и начина за влизане в Мрежата. В един и същ ден и час всеки участник в състезанието получава достъп за 60 минути до Работен лист, който съдържа 10 задачи за съответната група. Това е времето, в което участникът работи върху задачите и изпраща (по интернет) решенията до организаторите на състезанието. Задачите са с избираем или свободен отговор (число или дума), които участникът записва в зададен формат в определено за целта поле на Работния лист. При решаването на задачите всеки участник може да ползва помощни средства и източници на информация (компютър, интернет, софтуерни системи като GeoGebra, книги, и т.н.) – както е в реална ситуация при решаване на конкретен проблем от ежедневието. Голяма част от задачите са придружени от файл, който може да улесни изследването и решаването на поставената задача.

Внимание! Важна промяна! За участие в състезанието е необходимо е да регистрирате профил в системата https://math.cabinet.bg/.

Поради промените в законодателството свързано със съхранението на личните данни, желаещите участници в състезанието ще трябва да правят нова регистрация в началото на всяка учебна година. Предишните регистрации не са валидни за участие в състезанието.

Участниците в състезанието ще бъдат разделени на 9 групи:
I група – учениците от 3. клас
II група – учениците от 4. клас
III група – учениците от 5. клас
IV група – учениците от 6. клас
V група – учениците от 7. клас
VI група – учениците от 8. клас
VII група – учениците от 9. клас
VIII група – учениците от 10. клас
IX група – учениците от 11. и 12. клас

Състезанието ще се проведе на два етапа:

Първи етап: от 10:00 до 12:00 часа ще бъдат активни работните листове за I., II., III., IV. група. Състезателите от тези групи могат да започнат работа най-късно до 11:00 часа. След този час няма да се допускат нови участници, а започналите ще могат да довършат работата си в рамките на регламентираните 60 минути.

Втори етап: от 13:00 до 15:00 часа ще бъдат активни работните листове за V., VI., VII., VIII., IX. група. Състезателите от тези групи могат да започнат работа най-късно до 14:00 часа. След този час няма да се допускат нови участници, а започналите ще могат да довършат работата си в рамките на регламентираните 60 минути.

Състезателите с най-висок резултат във всяка от състезателните групи получават атрактивни награди, осигурени от нашите партньори от VIVACOM.