През декември миналата година в София се проведе Юбилеен научен панаир, посветен на 150-годишнината от основаването на Българската академия на науките. Панаирът бе финансиран по програма „Образование с наука“.

Една от основните му цели бе да определи българските участници в International Science and Engineering Fair 2020 (ISEF), който трябваше да се проведе в Анахайм, САЩ, през май 2020 година, а също така и българските участници в Expo Sciences Luxembourg.

Пандемията, причинена от коронавирус, наложи отлагането и отмяната на редица научни, културни и спортни събития в цял свят. Без никаква изненада, безпрецедентната ситуация се отрази и върху провеждането на ISEF и Expo Sciences Luxembourg – две от най-престижните световни научни изложения за ученици, развиващи потенциала си в областта на природните науки.

Припомняме, че голямата награда на конкурса и правото да представят България на ISEF 2020 получиха:

  • Димитър Чакъров, 12. клас на МГ „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив, с проект „On a Generalization of Artin’s Conjecture on Primitive Roots in Gaussian Integers“.
  • Иван Златанов, 11. клас на Национална търговско-банкова гимназия, гр. София, с проект „Heimdall: USB mass storage devices threat evaluation using an embedded system“.
  • Виктор Колев „Neural Autonomous Computing Agent for Deep Model-free Reinforcement Learning“.

За най-перспективен проект и правото на участие в Expo Sciences Luxembourg, бе определен

  • Николай Георгиев, 11. клас на СМГ „Паисий Хилендарски“, гр. София, с проект „Отговорниците“ за опаковане на наследствения материал в мъжките полови клетки“.

Победителите в Юбилейния панаир ще получат стипендии, съответни на финансирането на участието им в международните научни панаири, които ще могат да използват за научна и образователна дейност.

ISEF ще се проведе виртуално от 18 до 22 май 2020 година. Събитието ще бъде достъпно за публиката безплатно. За съжаление, много от националните научни панаири не успяха да проведат своите състезания през тази година поради ситуацията около COVID-19 и необходимостта от спазването на социална дистанция.
Събитието няма да включва виртуално съдийство, но материалите на финалистите ще бъдат подредени по категории и достъпни за всички, които желаят да ги разгледат и съпреживеят.