След успешното реализиране на програма „Образование с наука“ през 2019-2020 година, Министерството на образованието и науката, съвместно с Българската академия на науките, продължават своето сътрудничество, реализирайки“Образование с наука 2″.

В предишното издание на програмата институтите и музеите на БАН имаха възможност да докажат, че умеят да се справят с предизвикателствата, наложени от пандемията с COVID-19, като реорганизирират своите програми и успешно завършат своите проекти. Въпреки че бяха лишени от възможността да осъществят голяма част от присъствените събития, които бяха предвидени по проектите, учените създадоха десетки онлайн ресурси в подкрепа на българското образование.

Програма „Образование с наука 2“ продължава мисията на своята предшественичка по отношение на въвеждането на иновативни практики и методи в обучението, тъй като те са от първостепенна важност и предоставят възможност на българските учени, работещи в институтите и музеите на Академията, да споделят своя опит и да предизвикат у учениците интерес към науката и изследователската работа.

Сред подкрепените проекти са „Международни перспективи за надарени ученици“, която осигурява и засилва участието на България във водещи конкурси и конференции за ученици като Regeneron ISEF и Expo Sciences Luxembourg, провеждането на национални и международни летни школи по математика, информатика, роботика и биология, „Разширяване на мрежата от малки учебно-изследователски общности на Ученическия институт на БАН“, каквито изследователски общности вече работят в 22 града в цяла България, „Система за онлайн провеждане на националните състезания по информатика“, както и „Единен музеен онлайн комплекс за образование“, по който ще бъде създадена единна за музеите на Българската академия на науките онлайн система за провеждане на образователни инициативи.