На 21.04.2020 г. Национална лаборатория по компютърна вирусология при БАН проведе специализирано обучение на тема „Анализ, почистване и възстановяване на компютърни системи“ – Част 1. Обучението се проведе на ученици от 10 клас с лектор доц. д-р Димитрина Полимирова.

Предвид обявеното извънредно положение в страната заради COVID-19 обучението се проведе дистанционно. За обучението се използва платформата ZOOM, а всеки участник получи индивидуален достъп до компютърна система, локализирана в Лабораторията.

Целта на обучението бе участниците да придобият знания за:

  • работа със системния регистър на системата;
  • това как да правят одит на системата и да анализират настъпили събития.

На практикума присъстваха 7 ученици. Те бяха подбрани след направен входен тест.

Избраните ученици продължиха и във втората част на практикума, която се проведе на 28 април 2020 г.

Целта на втората част на обучението на тема „Анализ, почистване и възстановяване на компютърни системи“ бе участниците да придобият знания за:

  • как да извършват хигиенизиране на системата;
  • това как да правят профилактика на системата.