На 4 и 5 януари 2020 год. в ИМИ се проведе вторият Семинар по олимпийска математика, който се организира в рамките на проект „Съвременни методи и тематики в олимпиадите по математика“ по програма „Образование с наука“ на МОН и БАН.
В семинара взеха участие учители от Враца, Пазарджик, Плевен и София.

Програмата на семинара включи обсъждане на програми за извънкласна работа по „олимпийските” дисциплини алгебра, геометрия, комбинаторика и теория на числата с оглед на модерните тенденции за развитието им, дискусии на актуални теми и лекции.

В първия ден на семинара, член-кореспондент Николай Николов от ИМИ изнесе лекция на тема „Метод на безкрайното спускане в теория на числата“ , а д-р Стоян Боев от Нов български университет представи темата за ролята на построителните задачи в олимпийската подготовка по геометрия.

На 5 януари участниците в семинара бяха запознати с тенденциите в трудните задачи по комбинаторика в Балканската и Международната олимпиади по математика от доц. д-р Станислав Харизанов (ИИКТ/ИМИ-БАН). Темата „Приложения на линейната алгебра в комбинаториката“ представи проф. дмн Петър Бойваленков (ИМИ-БАН).
Във всеки от двата семинарни дни преподавателите разработваха и примерни теми за извънкласна работа по алгебра и геометрия.

Семинарът се проведе паралелно със Седмицата на олимпийската математика в ИМИ, която Институтът организира и провежда за шеста поредна година. Бе проведена дискусия и с учениците, участници в Седмицата на олимпийската математика в ИМИ, и с учителите относно съставянето на книгата „Олимпийски теми 2020“. По предложение на проф. Бойваленков и доц. Харизанов в книгата ще бъдат включени и разработки на учители (досега са включвани само на ученици).