На 14 февруари 2021 год. се проведе Панаир на науката и иновациите 2021. Организатори на събитието са Институтът по математика и информатика и Министерството на образованието и науката, в партньорство с Клуб Млади Таланти.

Както и при предишните издания на конкурса, целта на провеждания форум бе да бъдат открити научни таланти сред младежите на възраст 14-20 години, да се осигури съдействие в бъдещето им развитие и да им бъде предоставена възможност да представят идеите и откритията си на престижни международни форуми.

Конкурсът бе отворен за проекти в сферата на природните, социалните, историческите и медицинските науки, както и в областта на информационните и комуникационните технологии и математиката. Журито бе съставено както учени от БАН, така от специалисти и експерти от други организации. Младите изследователи се състезаваха за правото да участват в Regeneron International Science and Engineering Fair 2021 (ISEF) и в Expo Sciences Luxembourg.

Отличените разработки са:

За участие в Regeneron ISEF:

  • Анна Михалкова, Класификация на върховете в претеглен граф
  • Виктор Колев, Neural Abstract Reasoner
  • Иван Златанов, Heimdall: USB mass storage devices threat evaluation using an embedded system
  • Христо Тодоров, Limited query black-box adversarial attacks in the real world
  • Габриела Чавгова, Emotion Recognition with Audio Feature Extraction and Convolutional Neural Networks

За участие в Expo Sciences Luxembourg:

  • Радостин Чолаков, Платформа за обработка на неструктурирана реч, посредством циклични невронни мрежи и лингвистични алгоритми, с приложение в българския език.

Поощрителни награди:

Награда на МАΘ за най-добра математическа разработка – Анна Михалкова, Класификация на върховете в претеглен граф

Награда на APA за проект, свързан с психологията – Габриела Чавгова, Emotion Recognition with Audio Feature Extraction and Convolutional Neural Networks

Награда на Yale Science and Engineering Society – Иван Димитров, UrbanRate.

Научният панаир се проведе в електронен формат, поради съществуващата пандемична обстановка. Организирането и провеждането му нямаше да бъдат възможни без подкрепата на програма „Образование с наука“ – съвместен проект на Министерството на образованието и науката и Българската академия на науките.