На 18 май 2021 екип на Националния природонаучен музей при БАН в състав доц. Марио Лангуров, доц. Николай Симов, доц. Димитър Узунов и Силвия Тошева проведе първите занимания от модул 2: Училище за учители по проект „Образование с наука 2“ в Биологическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”.

Студенти педагози от четвърти курс на специалностите „Биология и английски“, „Биология и химия“, „Биология и география“ от Биологическия факултет на СУ наблюдаваха, анализираха и дискутираха с учените специфичните педагогически подходи в представянето на теми, свързани с образованието по биология. Учените от НПМ-БАН бяха подготвили темите „Динозаврите като средство за научни дискусии и обучение на ученици“ и „Приказка за водата“. След като представиха най-новите научни открития и хипотези, учените демонстрираха практически занимания, подходящи за учениците от различни възрастови групи. В последвалата дискусия със студентите и преподавателя им, доц. Ася Асенова от катедра „Методика на обучението по биология“, учените споделиха опита си при представянето на дискутираните теми пред ученици, както и особеностите при работа с различните възрастови групи.

Учените отбелязаха какви са възможностите за изнесено обучение в НПМ-БАН и ползите от това за учениците. Доц. Асенова акцентира върху предизвикателствата при превода на съвременните научни постижения на достъпен език и необходимостта от включването им в бъдещите учебни програми на студентите.

„Интересът на студентите и желанието им тази инициатива да продължи носи удовлетворение на екипа на проекта. В очакване сме на нови срещи с бъдещите български учители през следващата академична година, в които да споделим с тях нашия опит и възможности за съвместна работа. Предстои ни много работа и нови предизвикателства“, каза в заключение доц. Симов.