Научно-образователният фестивал „Намереното поколение” ще се проведе в Националния дворец на културата от 24-ти до 26-ти януари 2020 г. Той е организиран от
„Апетит за образование чрез практика“ и институционалната подкрепа на МОН и има за цел да  събере на едно място професионалисти от цяла България, както и бизнеси и организации, които работят съвместно за популяризирането на иновациите в образованието и да споделят добри практики.

Като образователна програма с доказани резултати и голям потенциал, „Образование с наука“ получи покана за участие във фестивала. В него самостоятелно ще бъдат представени и някои от проектите, разработени по програмата.

Сред участниците и гостите на събитието ще бъдат ръководители на олимпийски отбори по природни науки, състезатели, учени, учители и ученици от цялата страна.
По време на научния фестивал участниците ще могат да се включат в различни иновативни работилници, демонстрации, експерименти и други практически занимания. В лекционния модул гост лектори ще бъдат изявени учители, учени и предприемачи сред които: Теодосий Теодосиев, Никола Каравасилев, Светлин Наков, Наско Стаменов, доц. Лъчезар Христов, проф. Филип Мачев, доц. Албена Йорданова, Георги Първанов и много други.

В заключителна част на научно-образователния фестивал ще се проведе обсъждане на иновациите в образованието. Резултатите от това обсъждане ще послужат за изготвяне на специален наръчник, който ще бъде осигурен на всеки от участниците.

Официални гости на фестивала са Мария Габриел, еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж и инж. Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката.