Програмата „Образование с наука“ си поставя за цел да подобри информираността и достъпа на учениците, учителите и работещите в сферата на образованието до институтите и музеите на БАН.

Въвеждането на иновативни практики и методи в обучението е от първостепенна важност и ще предостави възможност на българските учени, работещи в Академията, да споделят своя опит и да предизвикат у учениците интерес към науката.

Предвидените за учебната 2019/2020 година дейности по програмата целят да ангажират интереса на ученици в прогимназиален и гимназиален етап на образованието. Ще бъдат организирани посещения в институтите, лабораториите и музеите на БАН, а по време на ваканциите учениците ще могат да участват в тематично организирани школи.

Предстоящи събития

Няма предстоящи Събития за момента.

Новини

Националният антропологичен музей посреща ученици от столични училища

24 юни 2021|

На малките посетители бе представен музейният урок "Човешкото тяло", който представи по интригуващ и достъпен начин пред учениците малката "Вселена" на най-сложно функциониращия организъм - човешкото тяло.

Regeneron ISEF обяви наградените за 2021 година

21 май 2021|

Анна и Виктор са възпитаници на Софийската математическа гимназия "Паисий Хилендарски", а Христо е от Природоматематическа гимназия „Професор Емануил Иванов“ в Кюстендил. И тримата се класираха за участие в престижното научно събитие с участието си в Панаир на науката и иновациите 2021, който се проведе на 14 февруари тази година.

Националният природонаучен музей при БАН проведе първите занимания със студенти по проект „Образование с наука 2“

19 май 2021|

Студенти педагози от четвърти курс на специалностите „Биология и английски“, „Биология и химия“, „Биология и география“ от Биологическия факултет на СУ наблюдаваха, анализираха и дискутираха с учените специфичните педагогически подходи в представянето на теми, свързани с образованието по биология.

Проекти 2019-2020

0
проекта
0
института на БАН
0
ученици

За периода 2019-2020 по програмата бяха одобрени 26 проекта на обща стойност 500 000 лв., чрез които институтите и музеите на БАН ще разработят образователни програми и дейности за учениците.

22 от одобрените проекти са изпълнявани от институти на Академията, а 4 са предложени от нейните музеи – Национален антропологичен музей, Национален археологически музей, Национален етнографски музей, Национален природонаучен музей.

Вижте проектите

Ресурси за учители

Български език и литература

 • Онлайн образователни игри

 • Интерактивни задачи

 • Езикови справки

 • Литературен музей

… още БЕЛ

Математика

 • Видеоуроци

 • Интерактивни задачи

 • Етюди

 • Онлайн курсове

… още математика

Физика и механика

 • Онлайн образователни игри

 • Интерактивни задачи

 • Езикови справки

 • Литературен музей

… още физика и механика

Химия и биология

 • Онлайн образователни игри

 • Интерактивни задачи

 • Езикови справки

 • Литературен музей

… още химия и биология

История

 • Онлайн образователни игри

 • Интерактивни задачи

 • Езикови справки

 • Литературен музей

… още история

Информатика и роботика

 • Онлайн образователни игри

 • Интерактивни задачи

 • Езикови справки

 • Литературен музей

… още информатика и роботика

Посетете науката

Музеи и други обекти с постоянен достъп

Чрез неформални методи на преподаване – предметно базирано обучение, учене чрез правене и учене чрез преживяване – и използвайки експонатите от богатите колекции на музеите на БАН като опорни точки в обучението, децата ще бъдат въвлечени в тайния свят на науката и ще бъде провокирана естествената детска любознателност към непознатото и неизследваното.

Програмата „Образование с наука“ предлага на училищата образователни ресурси, музейни уроци по различни теми, ателиета и работилници, прожекции на документални филми, летни изследователски школи във всички области на човешкото познание. С помощта на разнообразни активиращи дейности (дискусии, игри, изработка на проект), децата ще затвърждават трайно не само наученото в музея, но и голяма част от преподадения в училище материал.

Национален археологически  музей

Национален етнографски музей

Национален антропологичен музей

Национална астрономическа обсерватория Рожен

Школи и конкурси за ученици

Ученически институт на БАН

УчИМИ

Робо академия

Школа по биология

Координатор

 • Институт по математика и информатика – БАН

 • София, 1113, ул. „Академик Георги Бончев“, бл. 8

 • office@educationwithscience.online

Заявление за интерес

Ако сте преподавател или директор на училище и имате интерес да участвате или да предложите дейности, които считате, че влизат в обхвата и целите на програмата, моля, попълнете предоставения формуляр!

Информацията ще бъде използвана в процеса на планирането на следващите издания или ще бъде директно насочена към подходящи научни екипи, които ще се свържат с Вас.

Попълнете заявление за интерес

Участници в програмата

Институт за български език
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей

Институт за изследване на атмосферата, климата и водите
Институт за космически изследвания
Институт по биология и имунология на размножаването
Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей
Институт по литература
Институт по катализ
Институт по математика и информатика
Институт по механика и биомеханика
Институт по роботика
Национален археологически институт с музей
Национален институт по геофизика, геодезия и география
Национален природонаучен музей
Лаборатория по телематика – БАН
Национална лаборатория по компютърна вирусология – БАН